تناوبی زیر درجدول به ترتیب چگونه است؟باذکر علت سایز-شعاع x

تناوبی زیر درجدول به ترتیب چگونه است؟باذکر علت سایز-شعاع... خدمت خانم دكتر فردوسی من مادری هستم 27 ساله و شاغل كودكی 2 ساله و نیمه ...
... و روابط اجنماعی من متوسط رو به پایین هست و همسرم 27 سال دارد و دارای روابط ...
... پسری دارم سوم دبیرستان. به تازگی  متوجه شدم که او در اینترنت موضوعاتی ...
... کودک 18 ماهه به اسم یسنا و 14 ماهه به اسم محمد عرفان هستم، خیلی پیگیر هوش ...
... پسر دوقلو غیر همسان دارم 3 ساله به نامهای علی و محمد علی : برای هر در خواستی ...
... کم کردن حسادت بین دو بچه مخصوصا اگر دختر و پسر باشند را ارائه بفرمایید. ...

... درمان غلبه بلغم و سودا چیست؟ ...
... نباشید جناب آقای دکتر من دختری 39 ساله هستم و خونریزی دوران پریود من زیاد ...
... موهای سفید رنگ موی گیاهی نیز وجود دارد كه بتوان برای مدت طولانی از ان ...
... وای ...
... غذاهایی که برای بارداری و دوقلو زایی مفید هستند در طب سنتی و زیبا شدن ...
... نباشیدمن دوسوال داشتم -آیاعرق رازیانه باعث بزرگ شدن سینه هامیشودیانه؟ -آیامصرف ...
حمایت از ما | مشهدهاست
`

تناوبی زیر درجدول به ترتیب چگونه است؟باذکر علت سایز-شعاع
باسلام روند خواص تناوبی زیر درجدول به ترتیب چگونه است؟باذکر علت سایز-شعاع تشکیل یونهای+و- انرزی یونش الکترون خواهی الکترونگاتیوی واکنش پذیری خصلت فلزی وغیرفلزی خصلت اکسیدفلزی غیرفلزی باتشکر
پنج شنبه 14/8/1388

پاسخ :
با سلام خدمت شما کاربر گرامی:


بطور خلاصه:
تغییرات خواص عناصر در دوره ها وگروه های جدول


1 - تغییرات شعاع اتمی :در هر گروه با افزایش عدد اتمی شعاع اتمی افزایش می یابد ودر هر دوره با افزایش عدد اتمی شعاع اتمی به تدریج کوچکتر میگردد.
2- تغییرات شعاع یونی :شعاع یون کاتیون هر فلز از شعاع اتمی ان کوچکتر و شعاع هر نا فلز از شعاع اتمی ان بزرگتر است.به طور کلی تغییرهای شعاع یونی همان روند تغییرات شعاع اتمی است.
3 - تغییرات انرژی یونش: در هر دوره با افزایش عدد اتمی انرژی یونش افزایش
می یابد و در هر گروه با افزایش لایه های الکترونی انرژی یونش کاهش می یابد.
4 - تغییرات الکترون خواهی :در هر دوره با افزایش عدد اتمی انرژی الکترونخواهی افزایش می یابدودر هر گروه با افزایش عدد اتمی اصولا انرژی الکترون خواهی از بالا به پایین کم می شود .
5 - تغییرات الکترونگاتیوی:در هر دوره به علت افزایش نسبتا زیا د شعاع اتمی الکترونگاتیوی عناصر کم میشود و در هر دوره به علت کاهش شعاع اتمی الکترونگاتیوی عناصر افزایش می یابد
6 - تغییرتعدادالکترونهای لایه ظرفیت وعدد اکسایش:در هر دوره از عنصری به عنصر دیگریک واحد به تعداد الکترون ها ی ظرفیت افزوده می شود و تعداد این الکترون ها و عدد اکسایش در عنصرهای هر گروه با هم برابرند
7 - تغییرات پتانسیل الکترودی :در ازای هردوره با افزایش عدد اتمی توانایی کاهندگی عنصرها کاهش می یابد و توانایی اکسیدکنندگی انها افزایش می یابد .از این روفلزهایی که در سمت چپ دوره ها جای دارندخاصیت کاهندگی ونا فلزهایی که در سمت راست دوره ها جای دارندتوانایی اکسید کنندگی دارند.در موردعناصر یک گروه توانایی اکسید کنندگی با افزایش عدد اتمی وپتانسیل کاهش می یابد.
8 - تغییرات توانایی بازی هیدروکسید:توانایی بازی هیدروکسیدعناصر در گروهها ازبالا به پایین افزایش می یابد اما در دوره از سمت چپ به راست رو به کاهش است.
9 - تغییرات دما وذوب یا جو ش:در هر دوره دمای ذوب و جوش تا اندازه ای به طورتناوبی تغییر می کند ولی این روندمنظم نیست و در موردعناصرگروهها نیز روندواحدی وجود ندارد.

در هر تناوب از چپ به راست خواص فلزی کاهش یافته و خواص نافلزی افزایش می یابد. زیرا خاصیت فلزی یعنی خاصیت از دست دادن الکترون و خاصیت نافلزی یعنی تمایل به گرفتن الکترون. دلیل این روند هم این است که هر چه به سمت راست جدول می رویم، بار موثر هسته بر روی الکترونهای لایه آخر بیشتر می شود در نتیجه این اتمها تمایل کمتر برای دادن الکترون و درعوض تمایل بیشتر برای گرفتن الکترون پیدا می کنند.

روند تغییر شعاع اتمی در جدول تناوبی عنصرها

با حرکت از بالا به پائین در یک گروه جدول به ازای هر تناوب یک لایه الکترونی جدید به تعداد لایه های الکترونی عنصرها افزوده می شود. بنابر این شعاع اتمی در یک گروه از بالا به پائین افزایش می یابد.

در هر تناوب از چپ به راست شعاع اتمی کاهش پیدا می کند چون نیروی جاذبه ی هسته ( بار موثر هسته) بر الکترونهای لایه آخر افزایش می یابد. در حالیکه به دلیل ثابت بودن تعداد لایه های الکترونی اثر پوششی الکترون های درونی تقریباً ثابت است.

روند تناوبی تغییر انرژی یونش عنصرها

در یک گروه از بالا به پائین با افزایش اندازه اتم انرژی یونش کم می شود. در هر تناوب از چپ به راست انرژی یونش افزایش می یابد زیرا در این جهت بار موثر هسته رو به افزایش است.روند تناوبی تغییر الکترو نگاتیوی عنصرها

الکترونگاتیوی یک اتم میزان تمایل نسبی آن اتم برای کشیدن الکترونهای یک پیوند کووالانسی به سمت هسته ی خود است. مقادیر الکترو نگاتیوی در یک گروه از بالا به پائین کاهش و در یک دوره از چپ به راست افزایش می یابد. بنابر این فلوئور بیشترین الکترونگاتیوی و سزیم کمترین الکترونگاتیوی را داراست. (در این بررسی گازهای نجیب را در نظر نمی گیریم زیرا این عنصرها به تعداد کافی ترکیبهای شیمیایی تشکیل نمی دهند). این مطلب را نیز می توان به بار موثر هسته ارتباط داد و درک نمود.

برای مقایسه بار موثر هسته از سه عامل كمك می گیریم. ابتدا و مهمتر از همه
1) تعداد لایه های الكترونی كه هر چه تعداد لایه های الكترونی بیشتر باشد، بار موثر كمتر می باشد. اما بار رسم لایه های الكترونی ، می بینیم كه تعداد لایه های الكترونی این دو اتم برابر است، بنابراین به سراغ فاكتر بعد می رویم.
2) دومین عامل عدد اتمی است.هر چه عدد اتمی بیشتر ، بار موثر بیشتر، بنابراین بار موثر منیزیم بیشتر بوده و درنتیجه شعاع ان كوچكتر می باشد.
3) چنانچه عدد اتمی هر دو برابر بود، مانند هنگانیكه با یونها سروكار داریم، به سراغ تعداد الكترونهای لایه اخر می رویم كه هر چه بیشتر باشد، بار موثر كمتر است.


در گروه‌های جدول تناوب، فلزات قلیایی كمترین و گازهای بی‌اثر بیشترین انرژی یونیزاسیون را دارند، زیرا فلزات قلیایی كمترین و گازهای بی‌اثر بیشترین مقدار نیروی جاذبه را بر الكترون لایه‌ی ظرفیت خود وارد می‌كند.
در طول هر دوره نیز ، معمولا از چپ به راست انرژی یونیزاسیون افزایش می‌یابد، زیرا فلز قلیایی بزرگترین و گاز بی‌اثر كوچكترین شعاع را در بین عناصر هر دوره دارند.
در هر گروه از عناصر جدول تناوبی، به طور كلی با افزایش عدد اتمی، انرژی یونیزاسیون كاهش می‌یابد، زیرا با افزایش عدد اتمی، بار مؤثر هسته نیز به تدریج افزایش می‌یابد.
البته در روند كلی تغییرات انرژی یونیزاسیون عناصر، موارد استثنایی و ظاهرا غیر منتظره‌ای به چشم می‌خورد. مثلا در مورد اتمهای بریلیم و بور، نیتروژن و اكسیژن در دوره‌ی دوم ، منیزیم و آلومینیم، فسفر و گوگرد در دوره‌ی سوم و… .این استثناها به دلایل مختلفی به وجود امده‌اند كه در اینجا مجال گفتگو در این باره نیست.

پیروز و سربلند باشید.

 اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


... مربوط به SHAHAB78 را به طور کامل ببندید وحذف کنید. پشتیبان چیکار میکنه ...
... سلام بررسی مدارک چقدر طول میکشه؟ ...
... عامل ویندوز فون هم مانند اندروید برنامه شبکه اجتماعی تبیان رو میسازید؟ ...
... مسدود سازی اکانتم رو دارم <br /><br />هر چه سریعتر <br /><br />ممنونم ...
... تغییر نام خود در شبکه ی اجتماعی تبیان توضیح دهید؟ ایا فقط برای یکبار ...
... میخواهم عضو شبکه اجتماعی بشم اما این پیغام برام میاد "عضو مورد نظر یافت ...

... ایه درباره ی نظم وبرنامه ریزی بنویسید وچند سایت که دران ها بتوان احادیثی ...
... و قلب به میم را توضیح دهید و بگویید ایا رعایت این قوانین هنگام خواندن ...
... یسئلونک عن الروح قل الروح من ربی ....)) من ...
... در مورد ایه 88 سوره نمل توضیح دهید؟ ...
... یاسین چیز هایی شنیدم که خیلی مشتاق شدم این کار را بکنم. ظاهرا باید چهل ...
... قرآن کریم برای مقابله با هوای نفس سر کش و ایستادگی در برابر آن چه باید ...

سایر مطالب

*